Yr ymgynghorwyr
busnes bwyd a diod

Rydym yn dîm o arbenigwyr bwyd a diod. Dyma’r hyn rydym yn angerddol amdano a dyma’r hyn rydym yn enwog amdano. Gyda’n gilydd, rydym yn rhannu ein gwybodaeth a’n profiad helaeth er mwyn helpu cleientiaid i ddatblygu eu brand a gweddnewid eu busnes.

Arbenigedd

Does dim modd i chi wario mwy na’ch cystadleuwyr bob amser, ond mae modd i chi feddwl yn well na nhw.

Mae ein gwybodaeth yn helpu busnesau preifat i ymestyn eu cyfran o’r farchnad a chynyddu proffidioldeb. Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff y diwydiant a sefydliadau’r sector cyhoeddus sy’n cynnig cefnogaeth i’w haelodau a busnesau bwyd yn eu hardaloedd lleol. Am dros 25 o flynyddoedd mae ansawdd da ein gwaith wedi’n gwneud yn llais awdurdodol yn y diwydiant bwyd a diod, a daw ein harbenigedd o dan y tri phennawd canlynol:

Amdanom ni

Mae’r ffordd y gweithiwn yn gweithio.

Rydym wedi bod yn helpu cleientiaid i ddatblygu eu busnesau ers 1992.
I weld rhai enghreifftiau o’r hyn rydym wedi bod yn ei wneud,
cliciwch y dolenni isod.

Astudiaethau Achos Cleientiaid

Borders Biscuits
Keogh’s Crisps
Golden Casket
Radnor Hills
South Caernarfon Creameries
Whites

Ein Tîm

Cliciwch i gwrdd â’r arbenigwyr unigol sy’n rhan o Levercliff Associates.

Ein Tîm

Beth sy'n newydd?

Y gyfrinach i sicrhau llwyddiant, yw gwybod pethau nad ydy pobl eraill yn eu gwybod.

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy