Business Consultancy

Arbenigedd

Ymgynghoriaeth Busnes

Cynllunio Busnes
O ddatblygu eich gweledigaeth ar gyfer y busnes i ddylunio cynlluniau ymarferol ar gyfer twf, megis ceisiadau grant, mae ein ffordd o feddwl yn strategol yn cyfuno gwybodaeth am y farchnad a dadansoddiad trylwyr o gyfleoedd allanol a galluoedd mewnol. Gallwn weithio gyda’ch tîm i hwyluso’r gwaith cynllunio, neu ysgrifennu cynllun cynhwysfawr a phragmatig ein hunain. Yn yr un modd, o ran modelu ariannol, gallwn weithio ochr yn ochr â’ch adran gyllid i sicrhau bod ei ffigurau a’i rhagolygon yn berthnasol i’r cynllun cyffredinol.

 

Adolygiadau Busnes 360
Pan fydd cyfleoedd sylweddol i’w dewis, marchnadoedd i fanteisio arnynt a phroblemau mewnol i’w datrys, mae pwysau bob dydd yn aml yn eich rhwystro rhag canolbwyntio ar beth mae angen i chi ei wneud. Byddwn yn treulio amser gyda chi a’ch uwch dîm yn nodi’r blaenoriaethau ac yn creu cynllun gweithredu sy’n cael ei lywio gan dargedau i roi hwb i bethau. Ar ôl i ni ysgrifennu ein hargymhellion, byddwch wedi’ch sbarduno a bydd gennych gynllun i ddarparu newidiadau sylweddol i’ch busnes ar unwaith.

 

Gwybodaeth Reoli
Pan fyddwch yn dechrau fel busnes bach mae’n gymharol hawdd cadw pethau dan reolaeth, ond wrth i chi dyfu mae’n mynd yn fwy anodd gwneud hynny. Gallwn ni eich helpu i gynllunio systemau cyllid a gweithrediadau, a phrosesau i’ch galluogi chi i olrhain cynnydd, canfod problemau’n gynt, sicrhau arbedion ac edrych ymlaen at y cyfle mawr nesaf.