Business Development

Arbenigedd

Datblygu Busnes

Rheoli Categorïau
Mae gwybodaeth yn bwerus wrth dyfu eich busnes, a gallwn eich helpu chi i gael gafael ar y wybodaeth a’r manylion sydd eu hangen arnoch i wneud y penderfyniadau strategol cywir. Rydym yn arbenigwyr mewn canfod a chasglu’r data cywir a defnyddio’r wybodaeth hon i ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer twf yn y gwahanol gategorïau. Mae bod yn gyfarwydd â’ch marchnad, eich defnyddwyr a’ch cystadleuaeth yn hanfodol ar gyfer sicrhau llwyddiant yn y dyfodol ac mae gennym enw da rhagorol am helpu busnesau fel eich un chi i wneud yn union hynny.

 

Ymchwil i’r Farchnad
I gael gafael ar gyfleoedd yn y byd hynod gystadleuol heddiw, mae angen gwybodaeth a dirnadaeth berthnasol am y farchnad ar fusnesau. Mae ein methodoleg ymchwil yn cynnwys gwaith ymchwil desg manwl i’r tueddiadau diweddaraf ymysg defnyddwyr a’r farchnad, astudio’r data categorïau diweddaraf a chynnal ymchwil maes sy’n creu llun deallus a ‘map ffordd’ mae modd gweithredu arno i’n cleientiaid. Rydym wedi gwneud hyn yn gyson am dros 25 o flynyddoedd ym mhob categori bwyd a diod dan haul bron, ar draws amryw o sianelau a marchnadoedd, yn y DU ac Iwerddon yn bennaf.

 

Arloesedd a Datblygu Cynnyrch Newydd
Arloesedd a lansio cynnyrch newydd yw anadl einioes cwmnïau bwyd a diod, ac mae’n hollbwysig bod gennych strategaeth a phroses ar gyfer datblygu cynnyrch newydd yn eich busnes. Drwy ein hymchwil i’r farchnad, gallwn eich helpu chi i ganfod cyfleoedd ac yna gweithio ochr yn ochr â chi yn eich busnes i gyflwyno cysyniadau newydd i’r farchnad fel yr ydym yn ei wneud i nifer o gleientiaid. Gan ein bod yn deall busnesau bach a chanolig, rydym yn helpu i ddylunio ac ymgorffori prosesau Datblygu Cynnyrch Newydd sy’n addas i’ch busnes chi, ac yn sicrhau bod pawb yn eich tîm yn gweithio gyda’i gilydd i gyflenwi ar amser ac yn unol â’r gyllideb.