Sylw i Gwsmeriaid 5

Academi ASDA

Academi ASDA

Y mater

Mae angen cyflenwyr ar ASDA sy'n deall y busnes archfarchnadoedd ac sydd gyda'i gilydd yn gallu datblygu categorïau cryfach a mwy llwyddiannus gyda'r manwerthwr hwn.

Asda Academy - David at Asda
Asda Academy - Clodagh at Asda
Asda Academy - Andrew at Asda

Yr ateb busnes

Wedi'n penodi gan Scotland Food & Drink ac Invest Northern Ireland, fe wnaethom dywys 22 o gyflenwyr yn yr Alban a 15 o gyflenwyr o Ogledd Iwerddon drwy raglen pedwar modiwl, gan ddarparu sesiynau hyfforddi ar y cyd, ynghyd â chymorth cynghori i gwmnïau unigol.

Y canlyniad? Mae’r cyflenwyr mewn sefyllfa well i gynnal a datblygu eu busnesau gyda'r archfarchnad hon.

ASDA

37 o gyflenwyr Asda wedi'u hyfforddi mewn rheoli categorïau

Mwy na geiriau

Rhai enghreifftiau
o'n gwaith