Sylw i Gwsmeriaid 4

Baxters

Baxters - Fray Bentos

Y mater

Roedd Baxters, perchnogion y brand Fray Bentos, yn chwilio am argymhellion ar gyfer strategaeth brand newydd.

Fray Bentos range

Yr ateb busnes

Fe wnaethom adolygu popeth ar y dechrau – cyfweld â staff, astudio ymchwil, dadansoddi data categorïau. Ac yna buom yn gweithio gyda thîm Baxters i greu strategaeth gam wrth gam ar gyfer bodloni heriau brand allweddol Fray Bentos - gan gynnwys prisio ac arloesi.
Fe wnaethom awgrymu cyflwyno pastai lysieuol, rheoli prosiect yn ail-lansio'r ystod o basteiod craidd a thrafod ail-frandio eu peli cig.

Heddiw

Rydyn ni wedi gweithio gyda Baxters ar ddarparu cyngor strategol a chymorth dros dro. Ac yn fwyaf diweddar fe wnaethom gynnal ymchwil defnyddwyr ar amrywiaeth o botiau cawl microdon Baxters. Helpodd hyn nid yn unig gyda'u cynlluniau lansio ond hefyd drwy gefnogi cyflwyniadau gwerthu cwsmeriaid.

Baxters

Sefydlogi a dod o hyd i ffocws brand Fray Bentos eto

Mwy na geiriau

Rhywfaint o enghreifftiau
o'n gwaith.