Sylw i Gwsmeriaid 1

Border Biscuits

Growth

Y mater

Creu brand clir i wneud Border Biscuits yn wahanol, a chynyddu'r rhestrau/dosbarthiad.

Border Biscuits 1 pack
Border Biscuits 2 packs

Yr ateb busnes

Fe wnaethom adolygu defnydd ac angen defnyddwyr a nodi gwybodaeth newydd oedd yn dangos diddordeb cryf defnyddwyr mewn ryseitiau dilys a naturiol yn hytrach na dim ond ‘pleser ychwanegol’.

Arweiniodd hyn at ail-leoli'r brand yn y sector premiwm, gan ganolbwyntio mwy ar y brand yn hytrach na’r cynnyrch.

Ail-ddylunio safle newydd y cwmni, gan gyfleu'r ‘broses bobi grefftus â llaw’ a defnyddio lliwiau naturiol bywiog a system brand meistr, a oedd yn dal i dynnu sylw at bersonoliaeth y cynnyrch.

Heddiw

Yn ddiweddar rydyn ni wedi helpu i fireinio safle'r brand ymhellach, sydd wedi arwain at raglen lleihau deunydd pacio sy'n arbed 700 tunnell o ddeunydd y flwyddyn.

Mae gweithgareddau parhaus yn cynnwys gweithio ar ddatblygu cynllun pum mlynedd, ynghyd â datblygiadau arloesol newydd, cyffrous, a gwaith ar fathau newydd o gynnyrch ar gyfer y brand.

Pan fydd BB yn ceisio cael mwy o oleuni ar ein categori, rydyn ni’n troi at Levercliff i'n cefnogi ni...
Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd

Border - Beautifully Crafted Biscuits

 

Perfformio'n well na chystadleuwyr yn gyson

 

Mwy na geiriau

Rhywfaint o enghreifftiau
o'n gwaith.