Sylw i Gwsmeriaid 2

Keogh's

Keogh's

Y mater

Roedd y teulu Keogh wedi bod yn tyfu tatws yn llwyddiannus yn Iwerddon ers dros 200 o flynyddoedd, ond penderfynodd y teulu eu bod am ychwanegu mwy o werth at eu cnwd. Helpodd Levercliff y teulu i ystyried cyfleoedd arloesi.

Nododd ymchwil defnyddwyr wybodaeth hollbwysig: Roedd defnyddwyr o Iwerddon eisiau danteithion blasus iawn, wedi'u gwneud gan bobl go iawn, gyda chynhwysion a blasau go iawn.

Keogh's Crisps

Yr ateb busnes

Gyda'n gilydd, aethom ati i ymchwilio a chreu ystod o greision ‘wedi'u gwneud â llaw ar y fferm’ Keogh, gan weithio gyda nhw ar gynnyrch, brand, cynllun busnes a chymeradwyaeth grant ar gyfer ffatri a chyfarpar newydd.

Mae Levercliff yn parhau i weithio gyda Keogh ar arloesedd pellach ym maes creision a datblygu ystod o bopgorn premiwm. Wrth i'r busnes dyfu, mae galw cwsmeriaid masnach ar Keogh wedi cynyddu hefyd. O ganlyniad, rydyn ni hefyd yn gweithio gyda nhw i ddadansoddi data categorïau, ar greision a thatws, i helpu i ddarparu argymhellion masnach sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Keogh's - Grown with love in Ireland

Erbyn hyn mae'n frand gwerth dros €9m yn Iwerddon ac yn gweld twf rhyngwladol cryf

Mwy na geiriau

Rhywfaint o enghreifftiau
o'n gwaith.