Sylw i Gwsmeriaid 3

Linden

Linden Foods

Y mater

Mae Linden Foods yn gwmni cynhyrchu cig coch mawr yn Iwerddon.
Fe wnaethant ofyn am gymorth Levercliff i lunio ymateb i dendr busnes mawr gyda manwerthwr yn y DU.

Beef - Meat cuts
Sheep - Meat cuts

Yr ateb busnes

Daethom yn rhan o dîm SWAT Linden a sefydlwyd i ddatblygu ymateb i’r tendr.
Ein gwaith ni oedd dod o hyd i syniadau allweddol a helpu gyda'r broses o ysgrifennu tendrau, gan gyflwyno ein harbenigedd masnachol a sector.

Heddiw

Rydyn ni'n parhau i weithio'n agos gyda Linden ar brosiectau, gan gynnal gwaith ymchwil o bwys ar gyfleoedd allforio yn ogystal â thendrau masnachol eraill.

Linden Foods

 

Mae Linden wedi llwyddo i sicrhau contract hirdymor gydag un o brif fanwerthwyr y DU

 

Mwy na geiriau

Rhywfaint o enghreifftiau
o'n gwaith.