Marketing

Arbenigedd

Marchnata

Strategaeth Brand
Mae eich brand yn fwy na’ch enw, eich logo a’ch slogan: mae’n golygu holl brofiad eich cwsmeriaid a’ch cwsmeriaid posib o ddefnyddio eich busnes, eich cynnyrch a’ch gwasanaeth. Byddwn yn helpu i lunio strategaeth brand sy’n diffinio’r hyn rydych yn ei gynrychioli, beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol a pham y dylai rhywun gredu bod gennych fwy i’w gynnig na’ch cystadleuwyr. Wedi’r cyfan, mewn ffatri mae cynnyrch yn cael ei wneud – ond y meddwl sy’n dyfeisio’r brand.

 

Strategaeth Cyfathrebu
Pan fydd eich strategaeth brand yn ei lle a’r hyn mae eich brand yn ei gynnig wedi’i nodi’n glir, mae’n hollbwysig bod eich strategaeth cyfathrebu gyffredinol yn hollol gyson ar-lein ac all-lein. Byddwn bob amser yn dechrau drwy asesu lle rydych chi nawr, pennu lle rydych chi eisiau ei gyrraedd a chanolbwyntio ar ddefnyddio’r sianelau cyfryngau mwyaf priodol i’ch helpu i gyrraedd yno.

 

Gweithredu
Mae gan ein hymgynghorwyr brofiad helaeth o ddatblygu strategaethau brand a’u rhoi ar waith ar draws y cymysgedd marchnata i gyd. Gallwn gynnig atebion creadigol hynod effeithiol yn fewnol, neu gallwn eich cyflwyno chi i un o’n partneriaid dibynadwy ym maes hysbysebu, brandio, hawlfraint, dylunio, marchnata digidol, cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol.