Rydyn ni'n defnyddio’r canlynol

Deallusrwydd gweithredol

mewn pum cam i helpu busnesau
o unrhyw faint i ennill mantais gystadleuol

Cam 1

Cam 1: Cael gafael ar ddata

Cael gafael ar ddata

Cam 2

Cam 2 - Ei ddeall

Ei ddeall

Cam 3

Cam 3 - Llunio darlun

Llunio darlun

Cam 4

Cam 4 - Trosi i gyfleoedd

Trosi i gyfleoedd

Cam 5

Cam 5 - Llunio cynllun gweithredu

Llunio cynllun gweithredu

Y canlyniad?

Twf

Rydyn ni'n eich helpu i ddatrys problemau a datgloi cyfleoedd.
Edrychwch ar ein hastudiaethau achos.

Twf

Ymddiriedaeth gan y diwydiant bwyd a diod

Rhai o'n cwsmeriaid

Rhai o'n cwsmeriaid

Rhai o'n partneriaid

Rhai o'n partneriaid

Ein hadnoddau

Mae ein tîm ymchwil yn cynnal grwpiau defnyddwyr i ddysgu drostynt eu hunain pa gategori y mae siopwyr yn ei ddewis

Consumer Groups

Yna mae'n dadansoddi data o lawer o ffynonellau – gan wybod y rhai perthnasol i fanteisio arnyn nhw a pham

Data analysis

Gan helpu gyda’r canlynol

Creu Arbenigedd

yn eich cwmni

Ymarferol
Hyfforddiant defnyddiol ar unwaith

Arbenigedd
Hyfforddiant sy'n cael ei roi gan weithwyr proffesiynol profiadol

Addas i’r diben
Hyfforddiant wedi'i lunio i fod yn addas i’ch anghenion ar gyfer unigolion neu dimau

Cymorth ychwanegol
Cymorth mewnol dros dro ar gyfer rheoli categorïau a rolau lefel cyfarwyddwr

Creu Arbenigedd