Yr ymgynghorwyr
busnes bwyd a diod

Rydym yn dîm o arbenigwyr bwyd a diod. Dyma’r hyn rydym yn angerddol amdano a dyma’r hyn rydym yn enwog amdano. Gyda’n gilydd, rydym yn rhannu ein gwybodaeth a’n profiad helaeth er mwyn helpu cleientiaid i ddatblygu eu brand a gweddnewid eu busnes.

Arbenigedd

Does dim modd i chi wario mwy na’ch cystadleuwyr bob amser, ond mae modd i chi feddwl yn well na nhw.

Mae ein gwybodaeth yn helpu busnesau preifat i ymestyn eu cyfran o’r farchnad a chynyddu proffidioldeb. Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff y diwydiant a sefydliadau’r sector cyhoeddus sy’n cynnig cefnogaeth i’w haelodau a busnesau bwyd yn eu hardaloedd lleol. Am dros 25 o flynyddoedd mae ansawdd da ein gwaith wedi’n gwneud yn llais awdurdodol yn y diwydiant bwyd a diod, a daw ein harbenigedd o dan y tri phennawd canlynol:

Amdanom ni

Mae’r ffordd y gweithiwn yn gweithio.

Rydym wedi bod yn helpu cleientiaid i ddatblygu eu busnesau ers 1992.
I weld rhai enghreifftiau o’r hyn rydym wedi bod yn ei wneud,
cliciwch y dolenni isod.

Astudiaethau Achos Cleientiaid

Borders Biscuits
Keogh’s Crisps
Golden Casket
Radnor Hills
South Caernarfon Creameries
Whites

Ein Tîm

Cliciwch i gwrdd â’r arbenigwyr unigol sy’n rhan o Levercliff Associates.

Ein Tîm

Beth sy'n newydd?

Y gyfrinach i sicrhau llwyddiant, yw gwybod pethau nad ydy pobl eraill yn eu gwybod.

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy